Onze groep

Hoogland ligt direct ten noorden van Amersfoort. Folkloregroep Eemlanddansers werd opgericht op 7 januari 1998 op initiatief van leden van de Werkgroep Klederdrachten van de Historische Kring Hoogland. Wij treden op in replica’s van de klederdracht van de katholieke boerenfamilie van rond 1900. Tijdens optredens vertellen wij U graag gedetailleerd over de zondagse dracht en de werkkleding. Daarnaast kunnen wij U laten zien hoe de boer in die tijd werkte en welke gereedschappen hij gebruikte.

Wij vertellen graag
over de zondagse dracht en de werkkleding

De dansen die wij uitvoeren zijn afkomstig uit het Gooi- en Eemland, maar ook oud-Hollandse dansen staan op ons repertoire. De groep wordt door accordeonisten begeleid.

Our group

The village of Hoogland is situated near Amersfoort in the province of Utrecht. Folklore group Eemland Dancers was founded on January 7th 1998. We perform in costumes that were worn by the Catholic farmer family living in our region around 1900. During our performances we are happy to explain all about the costumes as well about our work clothes. Also we can show you how the farmer worked at that time and which tools he used.

We are happy to tell
about Sunday wear and work clothes

The dances that we perform are from our region, Gooi and Eemland, but also we can show you some old Dutch dances. The group is accompanied by accordionists.

Unsere gruppe

Hoogland ist ein Dorf in der Nähe von Amersfoort in der Provinz Utrecht. Folkloregruppe Eemlandtänzer wurde gegründet in 1997. Wij treten auf in der Volktracht der Katholische Bauernfamilie von etwa 1900. Wir zeigen Tracht vom Sonntag wie auch die Arbeitskleider. Wir erzählen Ihnen gerne über die Kleidung wie auch über die Geräte die damals auf dem Lande verwendet wurden.

Wir sagen es Ihnen gerne
über Sonntagskleidung und Arbeitskleidung

Die Tänze die wir zeigen sind regional vom Gooi- en Eemland, aber auch alt-Hollandische Tänze werden gezeigt. Die Gruppe wird von Akkordeonisten begleitet.