Klederdracht – De vierkante muts

De vierkante muts werd vooral gedragen in Gooi en Eemland: Laren, Soest en Hoogland. Het paste zowel bij het zondagse kostuum als bij het “opknappersgoed” dat werd gedragen bij bezoekjes buitenshuis zoals visites of boodschappen doen op de markt. Folkloregroep Eemlanddansers treedt op in het opknappersgoed dat tot de Rooms Katholieke folklore behoort.

De vierkante muts werd
vooral gedragen in Gooi en Eemland

De afbeelding toont duidelijk waarom de hoofdtooi van de dames deze naam verwierf. De muts is gemaakt van kant en bestaat uit twee delen: de voor- en achterstrook. Het meer open deel is de voorstrook. Onder de muts wordt het gouden of zilveren oorijzer gedragen. Onderaan het oorijzer zijn aan beide zijden “koeienkopjes” bevestigd.
Daarin worden de mutsenspelden gestoken die de kanten muts op zijn plaats houdt. Onder de muts en het oorijzer wordt de ondermuts gedragen waaronder de dames het haar verbergen. De ondermuts wordt zichtbaar gedragen bij de werkkleding.

Traditional Costume – The square cap

The square cap was mainly worn in Gooi and Eemland: Laren, Soest and Hoogland. It suited both the Sunday costume and the “fixer-good” worn during outdoor visits such as visits or shopping at the market. Folklore group Eemlanddansers performs in the refurbishment that belongs to Roman Catholic folklore.

The square cap became
mainly worn in Gooi and Eemland

The image clearly shows why the ladies’ headdress acquired this name. The hat is made of lace and consists of two parts: the front and back strip. The more open part is the front strip. The gold or silver ear iron is worn under the hat. At the bottom of the ear iron “cow heads” are attached on both sides.
The hat pins are used to hold the lace cap in place. The under hat is worn under the hat and ear iron, under which the ladies hide the hair. The bottom cap is visibly worn with the work clothes.

Traditionelles Kostüm – Die quadratische Kappe

Die quadratische Kappe wurde hauptsächlich in Gooi und Eemland getragen: Laren, Soest und Hoogland. Es passte sowohl zum Sonntagskostüm als auch zum “Fixer-Good”, das bei Besuchen im Freien wie Besuchen oder Einkäufen auf dem Markt getragen wurde. Die Folkloregruppe Eemlanddansers tritt bei der Renovierung der römisch-katholischen Folklore auf.

Die quadratische Kappe wurde
hauptsächlich in Gooi und Eemland getragen

Das Bild zeigt deutlich, warum der Kopfschmuck der Damen diesen Namen erhielt. Der Hut besteht aus Spitze und besteht aus zwei Teilen: dem vorderen und dem hinteren Streifen. Der offenere Teil ist der vordere Streifen. Das goldene oder silberne Bügeleisen wird unter dem Hut getragen. Am unteren Ende des Ohrs sind beidseitig “Kuhköpfe” angebracht.
Die Hutnadeln dienen zum Festhalten der Spitzenkappe. Der Unterhut wird unter dem Hut und dem Ohrbügeleisen getragen, unter denen die Damen die Haare verstecken. Die untere Kappe wird sichtbar mit der Arbeitskleidung getragen.